Information om våra betesmarker

 
 
 
Nr Areal Beskrivning
6125 1,6
0010 2
2157 7
1747 2
1143 1
0005 0,2
0006 2,6
0009 1,5
0008 0,2
0007 1,2
1729 2
8501 1,6
0001 0,8
0002 0,9
0003 0,1
0004 0,4