Sen kom grunden, MT Betong jobbade snabbt och säkert

Lördagsjobb för Blommans gamla H7:a

Belastningsprov av chefen

 Fortsättning på bygget