Leverantörer som bidragit till ett lyckat bygge.
 
 


Ett lagom stort företag i plåthusbranschen.
Har levererat en välmonterad hall till oss och många andra.
 
 

Blommans Schakt HB
Göran Linqvist Åkeri AB
m fl har gjort ett bra jobb, hyggliga priser och bra "fart".
 
 

I Forserum har levererat krossgrus och stenmjöl.
 

Lekeryds Såg & Byggvaror AB

Levererar virke till sargen i ridhuset.